Zásady ochrany osobných údajov

Sme radi, že ste navštívili našu internetovú stránku a že máte záujem o našu spoločnosť AWR, s.r.o., o naše výrobky a poskytované služby. Ochrana a zabezpečenie vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a venujeme jej náležitú pozornosť. V nasledovných častiach by sme vám radi poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s vašou návštevou na našich internetových stránkach.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť AWR, s.r.o., so sídlom: Bratislavská 76, 92401 Galanta, IČO: 34135421 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) dodržuje právne predpisy týkajúce sa opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré ste poskytli sú používané výhradne na zodpovedanie vašich otázok, na reklamné účely v rámci, ktorý je povolený zákonom, na zasielanie newslettera, alebo na splnenie vašich želaní a požiadaviek.

Osobné údaje na takéto účely spracúvame, pokiaľ máme od vás udelený dobrovoľný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na awr@awr.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese Bratislavská 76, 92401 Galanta.

Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

POUŽITIE KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

Prostredníctvom využívania nášho kontaktného formulára na webových stránkach môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa za účelom získania spätných informácií a poradenstva a tak mu poskytnúť svoje osobné údaje. Kontaktné formuláre sa nachádzajú na rôznych miestach našich internetových stránok a poskytujú možnosť zaslať nám otázky týkajúce sa našich výrobkov alebo všeobecných informácií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú: a) meno a priezvisko, b) e-mailová adresa, c) telefónne číslo. Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa. Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

 

KONTAKT

Vaše požiadavky týkajúce sa informácií ohľadom ochrany osobných údajov v našej spoločnosti zasielajte na:

AWR, s.r.o.

Bratislavská 76, 92401 Galanta
Tel.: +421 31 784 2910
E-mail: awr@awr.sk

Napíšte nám

Zavolajte nám alebo vyplňte formulár nižšie a my vás budeme kontaktovať. Snažíme sa odpovedať na všetky otázky čo najskôr v pracovných dňoch.